چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

کارگاه آموزشی

1397/9/7 چهارشنبه

کارگاه ضدعفونی و گندزدایی سطوح.

.
کارگاه ضدعفونی و گندزدایی سطوح صبح امروز توسط خانم قجریه کارشناس کنترل عفونت و خانم دریس محمد کارشناس بهداشت محیط برای پرسنل خدمات و کمک پرستار برگزار شد.
در این کارگاه در خصوص بهداشت دست ، استفاده از وسایل حفاظت فردی ، مواجهه شغلی توسط کارشناس کنترل عفونت و تفکیک پسماند و گندزدایی توسط خانم دریس محمد کارشناس بهداشت محیط در دو شیفت صبح و عصر برگزار شد..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر