چهارشنبه 14 خرداد 1399  

....

روابط عمومی.

شرح وظایف

لف) برنامه ریزی  
 

1. تهیه برنامه عملیاتی فعالیت های روابط عمومی واحد به صورت ماهانه و سالانه و ...   

2. تهیه گزارش و عملکرد ماهانه روابط عمومی و ارائه به مدیر واحد و روابط عمومی   

3. شرکت فعال در جلسات مدیر و مسئولان واحد مربوطه   

4.تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت روابط عمومی از طریق شرکت در دورهای آموزشی و استفاده از مطالب اینترنت و ...  

5. تلاش و حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک با بکارگیری فناوری های نوین 

ب) اطلاع رسانی    

  اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به کارکنان واحد  

2) اطلاع رسانی موفقیت و دستاوردها به مردم و مسئولان منطقه با هماهنگی مدیر واحد   

4)  انعکاس مستمر موفقیت ها ،دستاوردها و فعالیتهای واحد به مسئولین  

5)  انعکاس مشکلات و چالشهای مورد توجه مردم ، کارکنان، مسئولین و رسانه ها در محیط به مسئولین
6)  تهیه ، تدوین و نظارت بر محتوا و طراحی زیر سایت واحد مربوط  

7)  درج اخبار متنی و تصویری به صورت روزانه در زیر سایت واحد مربوط  

8)  نظارت بر غنی سازی و بروز رسانی مطالب علمی در زیر سایت واحد مربوط   

9)  اطلاع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به کارکنان واحد از طریق ایمیل یا پیامک 

10)  جلوگیری و خودداری از موازی کاری در ارسال ایمیل ، تبریک، تسلیت و مناسبت ها برای سایر واحدها 

11)  معرفی کامل و جامع واحد مربوط به صورت بروشور، پمفلت، سی دی و ارسال به روابط عمومی دانشگاه

12) تهیه کلیپ و فیلم کوتاه آموزشی مانند پیشگیری از بیماریها، سوانح و ... 

 13) تهیه مطالب بهداشتی، درمانی ، آموزشی ، پژوهشی و ... برای استفاده زیرنویس در سیما و تلویزیونهای تبلیغاتی و سربرگ نامه های اداری  


    ج) ارتباطات رسانه ای


1 ) هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه برای گرفتن مجوز،مصاحبه یا تهیه خبر توسط خبرنگار از محیط های بهداشتی، درمانی، آموزشی پژوهشی، دانشجویی ،غذا و دارو و...   

2)  هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه برای انجام دادن مصاحبه، نشست مطبوعاتی، گزارش مسئولان و کارکنان آن حوزه با رسانه

3)  همکاری و راهنمایی خبرنگاران رسانه ها برابر فرآیند ( در صورتی که خبرنگار رسانه ها با روابط عمومی دانشگاه برای تهیه خبر یا  گزارش از محیط   هماهنگی نموده ،
روابط عمومی واحد موظف است ضمن تکریم خبرنگار، تلفنی از روابط عمومی دانشگاه اخذ مجوز نماید و با مدیر و حراست محیط الزاماً  هماهنگ کند) 

4)  ارسال لیست مسئولان ،کارشناسان واجد شرایط برای انجام دادن مصاحبه ،تهیه گزارش ، نشست مطبوعاتی با هماهنگی مدیر واحد و حراست به روابط عمومی دانشگاه  

    
د) پاسخگویی

1) دریافت روزنامه های رسمی و محلی از طریق اینترنت و بررسی آن ها و انعکاس شکوائیه های مردمی به مدیر واحد

2) پاسخگویی شکوائیه های مردمی که از طریق صندوق پستی ، ایمیل ، تلفن یا حضوری به روابط عمومی منعکس شده است
3) انعکاس راهکار حل مشکلات واحد مربوط( مردمی ، کارکنان ، مسئولان و ... ) به روابط عمومی دانشگاه

4) پیگیری در تسریع پاسخگویی به شکوائیه های مردمی در جراید ارسالی توسط روابط عمومی دانشگاه

5) انجام نظر سنجی و انعکاس نتایج به مدیر واحد مربوط و روابط عمومی دانشگاه

6) بازدید مستمر از محیط های تحت پوشش واحد

ه) امور فرهنگی

1) مشارکت فعال در اجرای مراسم های مذهبی،فرهنگی،راهپیمایی ها و ...

2) ترویج فرهنگ اسلامی و اخلاق اداری

3) فضا سازی و بزرگداشت مراسم های اسلامی و تهیه مطالب مفید و آموزنده مناسبت ها و ارسال از طریق ایمیل به کارکنان واحد
 

و) برگزاری مراسم - همایش - نمایشگاه و مناسبتها و ...

1) شرکت در جلسه هماهنگی مراسم یا مناسبتها

2) هماهنگی و نظارت بر عوامل اجرایی مراسم (مجری،قاری،سرود جمهوری اسلامی،کلیپ،سخنران ،گروههای هنری ،تزئین سالن، پارچه نوشته و بنر ، صوت و نور)

3) تهیه عکس ، فیلم ، خبر

4) نظارت ، هماهنگی و همکاری در تنظیم و توزیع دعوتنامه مدعوین

5) برگزاری نشست مسئولان واحد با کارکنان
6) اجرای امور محول از سوی مدیریت روابط عمومی دانشگاه