کارگاه آموزشی
.

کلاس آموزشی مقاومت آنتی بیوتیکی

1397/7/28 شنبه

کلاس آموزشی مقاومت آنتی بیوتیکی و داروهای پرخطر و مشابه صبح روز پنجشنبه 97/7/26 توسط خانم دکتر مصلی نژاد داروساز و با تلاش خانم افشارنیا سوپروایزر آموزشی بیمارستان با حضور گروه هدف ، پزشک ، پرستار ، ماما ، اتاق عمل ، بیهوشی و بهیار در سالن اجتماعات مرکز بهداشت خرمشهر برگزار گردید.
عكس های مرتبط :