اخبار
.

به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان،امروز صبح انجام خواهد شد

1399/7/30 چهارشنبه


ویزیت رایگان توسط کارشناس ارشد روان شناسی بالینی و کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

همکاران ارجمند خانم، که تمایل به انجام مشاوره رایگان توسط کارشناس ارشد روان شناسی بالینی (آقای دلفی موسوی) و کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی (خانم پارسا نهاد ) را دارند،

 فردا از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح با در دست داشتن دفترچه درمانی به درمانگاه تخصصی شهید عسکری فرد بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر به خانم پارسا مسئول درمانگاه مراجعه نمایند.