آموزش همگانی
.

کلاس سرطان سینه

1397/11/11 پنجشنبه

به مناسبت هفته سرطان، کلاس آموزشی سرطان سینه ، توسط آقای دکتر طاهری  برای کارکنان بیمارستان و همراهان بیماران در بخش شیمی درمانی بیمارستان  صبح روز پنجشنبه مورخه 11 بهمن 97 برگزار گردید.