اخبار
.

ریل کشی و نصب پرده جدا کننده تخت در بخش شیمی درمانی

1399/7/22 سه‌شنبه

صبح امروز انجام شد

ریل کشی و نصب پرده جدا کننده تخت در بخش شیمی درمانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر، ریل کشی و نصب پرده های جدا کننده ی تخت های بخش شیمی درمانی بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر صبح امروز به پایان رسید.

این اقدام در دو روز متوالی با پیگیری مدیر بیمارستان به منظور پیاده سازی سنجه های اعتبار بخشی و لزوم رعایت حریم خصوصی همچنین در راستای فاصله گذاری اجتماعی و رفاه حال بیماران صورت گرفت


www.abadanums.ac.ir