شنبه 9 مرداد 1400  

....

بخش زنان و زایمان.

زایشگاه
بخش زایشگاه دارای 10 عدد تخت LDR فعال و  12 تخت پست پارتوم می باشد.
، علاوه بر آن دارای یک اتاق4 تخته  ادمیت می باشد.
بخش زایشگاه دارای 3 تخت تحت نظر جهت کنترل عفونت ، کنترل فشار خون بالای مادران یا کنترل قند خون بالا یا پایین مادران باردار یا تب یا درد قبل زایمان
 اتاق پره اکلامپسی، یک اتاق ایزوله ، 5 عدد از اتاق LDR دارای وان زایمان بوده که برای  تسکین درد زایمان و آرامش بیمار اختصاص داده شده است.
در این اتاق های LDR ماساژ درمانی هم انجام می شود. برای پیشرفت زایمان فیزیولوژیک از توپ و صندلی استفاده می شود.
بخش ، دارای ترالی اورژانس و دستگاه سونی کید، در هر اتاق می باشد .
دستگاه ان اس تی نیز برای مانیتورینگ مدام قلب جنین استفاده می شود.
گاز انتونکس جهت زایمان بدون درد دارویی نیز استفاده می شود.
ست اسپاینال برای بی دردی دارویی  نیز موجود است.
ضمنا امکان حضور همراه بیمار آموزش دیده در تمامی مراحل زایمان در اتاق زایمان برای بیماران محترم فراهم می باشد.
کمد و کاناپه در هر اتاق  برای زائو و همراه موجود است.
زایمان در حضور متخصصین زنان انجام می شود. ماما در هر اتاق  و در هر شیفت موجود است.
این بخش توسط 4 متخصص زنان اداره می شود.
در اتاق های LDR  "کات " برای نوزادان وجود دارد.
این بخش مجهز به تخت احیاء نوزاد،انکوباتور،پالس اکسی متر،دستگاه نوار قلب و مانیتور سیار
می باشد.
 
 WWW.ABADANUMS.AC.IR