شنبه 9 مرداد 1400  

....

تأسیسات.

مسئول واحد : علی آلبوغبیش
این واحد یکی از ارکان اساسی و مهم برای بیمارستان می باشد و تامین نیازهای فنی قسمت های مختلف را بر عهده دارد . فعالیت های این واحد :
·        انجام امور فنی و نگهداری از ساختمانهای مرکزی از قبیل . آب .برق گاز . فاضلاب و ...
·        تهیه و تنظیم برآورد هزینه های مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی
·        نظارت بر لوله کشی ساختمان ها و تعمیر وسایل تاسیساتی
·        نظارت بر امورتاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
·        کنترل وبازرسی کلیه دستگاه های حرارتی وبرودتی
·        کنترل وبازرسی شیر های آب ، مخازن آب و ... و برطرف نمودن عیوب آنها
·        کنترل وبازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی
بازرسی و کنترل لوله کشی قسمت ها

 


www.abadanums.ac.ir