شنبه 9 مرداد 1400  

....

CCU.

مسئول بخش سرکار خانم چرش
بخش مراقبت های قلبی دارای 6 تخت ویژه جهت ارائه بهینه خدمات ویژه به بیماران می باشد. در این بخش بیماران با تشخیص سکته قلبی، آنژین صدری، بیماریهای حاد کرونری، ادم ریوی، آمبولی ریوی، نارسایی قلبی، فشار خون و آریتمی قلبی بیماران و... بستری می گردند. در این بخش بیماران توسط پرستاران دوره دیده و تجهیزات پزشکی پیشرفته همچون: مانیتورینگ قلبی، دستگاه پالس اکسی متر ، پمپ های تزریق سرم و تخت های مجهز به تشک مواج مراقبت های ویژه را دریافت می نمایند.


WWW.abadanums.ac.ir