شنبه 9 مرداد 1400  

....

ICU.

مسئول بخش: خانم طیبی

این بخش دارای 4 تخت ویژه جهت ارائه بهینه خدمات ویژه به بیماران می باشد. در این بخش بیماران بدحال نیاز به مراقبت ویژه مانند بیماران در حال کما ، شوک، تحت عمل جراحی مغز، اختلالات حاد متابولیک و... بستری می گردند. در این بخش بیماران توسط پرستاران دوره دیده و تجهیزات پزشکی پیشرفته همچون: ونتیلاتور، مانیتورینگ قلبی، پمپ های تزریق سرم و تخت های مجهز به تشک مواج مراقبت های ویژه را دریافت می نمایند.


WWW.abadanums.ac.ir