شنبه 9 مرداد 1400  

....

دیالیز.

 
مسئول بخش خانم بهداروندان
بخش دیالیز

بخش دیالیز و تالاسمی:
بخش دیالیز دارای 15 تخت سه شکنه به همراه 15  دستگاه همودیالیز بوده که دیالیز بیماران  در سه شیفت انجام می شود.
بخش به دستگاه های DC شوک ، ترالی اورژانس و دستگاه ساکشن مجهز می باشد.
 
 
بخش تالاسمی نیز در ساختمان بخش دیالیز، دارای 10 تخت بوده ، توسط پزشک فوق تخصص خون ویزیت میشوند. بخش دارای ترالی اورژانس و دستگاه نوار قلب می باشد.

www.abadanums.ac.irمطالب آموزشی

آپاندکتومی
دیابت در کودکان
سکته مغزی و آموزش به مددجو
سنگ کلیه
توصیه های تغذیه ای در زمان ابتلا به اسهال
اندازه گیری قند خون 1
اندازگیری قند خون 2
تست ورزش