شنبه 9 مرداد 1400  

....

اورژانس.

مسئول بخش خانم غزالی

اورژانس

اورژانس بیمارستان ولی عصر (عج) جنب درب اصلی بیمارستان قرار دارد
این بخش باحضور پزشکان متخصص طب اورژانس و عمومی و با پرستاران مجرب و کارآزموده آماده خدمات رسانی به بیماران محترم می باشد.
این بخش شامل:دو بخش بستری حاد و تحت حاد می باشد 26 تخت بزرگسالان، 3 تخت اطفال، 3 تخت ایزوله،شش تخت سرم تراپی آقایان و شش تخت سرم تراپی خانم ها ، تزریقات ، نوار قلب ، اتاق عمل سرپایی، احیای قلبی ریوی و واحد تریاژمی باشد.
این بخش مجهز به مانیتورینگ علائم حیاتی دستگاه های نوار قلب ، DC شوک می باشد.
علاوه بر این واحد تریاژ مستقر در اورژانس با پرستاران خبره بصورت شبانه روزی مشغول به مشخص نمودن سطح بیماران ورودی به اورژانس قبل از مراجعه به پزشک اورژانس جهت شناسایی سطح نوع بیماری می باشد.
 


www.abadanums.ac.ir