شنبه 9 مرداد 1400  

....

رادیولوژی.

مسئول واحد : آقای فاضل مومن

واحدتصویربرداری

بخش تصویربرداری بیمارستان با دارا بودن دستگاه های رادیو گرافی، سی تی اسکن، سونوگرافی پذیرای مراجعین محترم می باشد.
رادیولوژی مجهز به دو دستگاه رادیولوژِی دیجیتال و آنالوگ و نیز انجام رادیوگرافی های پرتابل به صورت CR می باشد.
. سونوگرافی دارای دستگاه سامسونگ است که قابلیت انجام انواع سونوهای ساده ، داپلر و ...با بهترین کیفیت را دارا می باشد. 


 
انواع رادیوگرافی نحوه ی آمادگی بیمار
 
 
 
اندام فوقانی
شانه نیاز به آمادگی خاصی نیست ، تنها توضیح پروسه آزمون برای جلوگیری از ایجاد استرس و اضطراب در بیماران
بازو
آرنج
ساعد
مچ دست
کف دست
انگشتان دست
 
 
 
 
 
 
اندام تحتانی
لگن نیاز به آمادگی خاصی نیست ، تنها توضیح پروسه آزمون برای جلوگیری از ایجاد استرس و اضطراب در بیماران
هیپ
ران
زانو
پتلا
ساق پا
مچ پا
کف پا
پاشنه ی پا
انگشتان پا
 
 
ستون فقرات
مهره های گردنی -          بیمار باید ناشتا باشد.
-
          شب قبل از آزمون:      
خوردن شام سبک مانند سوپ

 مصرف 8 عدد قرص دایمتیکون             هر 10دقیقه2 عدد( بصورت جویدنی) مصرف روغن کرچک
مهره های پشتی
مهر های کمری
مهر های خاجی
مهره های دنبالچه
 
 
سر و جمجمه
جمجمه(SKULL) نیاز به آمادگی خاصی نیست ، تنها توضیح پروسه آزمون برای جلوگیری از ایجاد استرس و اضطراب در بیماران
صورت
بینی
فک
سینوس های پارانازال
 
قفسه سینه
قفسه ی سینه نیاز به آمادگی خاصی نیست ، تنها توضیح پروسه آزمون برای جلوگیری از ایجاد استرس و اضطراب در بیماران
دنده ها
جناغ سینه
 
شکم
شکم خوابیده  
شکم خوابیده با آمادگی -          بیمار باید ناشتا باشد.
-
          شب قبل از آزمون:      
خوردن شام سبک مانند سوپ

 مصرف 8 عدد قرص دایمتیکون             هر 10دقیقه2 عدد( بصورت جویدنی) مصرف روغن کرچک
شکم ایستاده  
سیستم ادراری
 
 
 
 
رادیوگرافی پرتابل
قفسه ی سینه  
قفسه ی سینه و شکم نوزادان
ران
زانو
ساق پا
مچ پا
آرنج
 
WWW.abadanums.ac.ir