پنجشنبه 6 آذر 1399  

....

سونوگرافی.

مسئول بخش : آقای فاضل مومن 

انواع و شرایط سونوگرافی های انجام شده در این بخش
انواع سونوگرافی نحوه ی آمادگی بیمار
سونوگرافی شکم و لگن  
سونوگرافی رحم و ضمایم با مثانه پر( نوشیدن مایعات فراوان)
 
سونوگرافی بارداری  
سونوگرافی کبد 1. بیمار ناشتا باشد(حداقل 8-10 ساعت قبل از سونوگرافی)
2.
 مصرف غذاهای چرب مانند کره ، تخم مرغ و ... اکیدا ممنوع
3.
 مصرف مایعات ساده مانند آب و چای بلامانع است
4.نوشیدن 1 لیتر آب قبل از سونوگرافی الزامی است

 
سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری    با مثانه پر
  بامثانه خالی( برای بررسی بزرگ بودن پروستات در آقایان)
سونوگرافی داپلر عروق   نیاز به آمادگی خاصی نیست ، تنها توضیح پروسه آزمون برای جلوگیری از ایجاد استرس و اضطراب در بیماران
سونوگرافی غده ی تیروئید   نیاز به آمادگی خاصی نیست ، تنها توضیح پروسه آزمون برای جلوگیری از ایجاد استرس و اضطراب در بیماران
سونوگرافی پستان   نیاز به آمادگی خاصی نیست ، تنها توضیح پروسه آزمون برای جلوگیری از ایجاد استرس و اضطراب در بیماران

 
 
WWW.abadanums.ac.ir