شنبه 9 مرداد 1400  

....

سونوگرافی.

مسئول بخش : آقای فاضل مومن 

انواع و شرایط سونوگرافی های انجام شده در این بخش


 
    انواع سونوگرافی   نحوه ی آمادگی بیمار
    سونوگرافی شکم و لگن  
    سونوگرافی رحم و ضمایم   با مثانه پر( نوشیدن مایعات فراوان)
 
    سونوگرافی بارداری  
    سونوگرافی کبد 1. بیمار ناشتا باشد(حداقل 8-10 ساعت قبل از سونوگرافی)
2.
 مصرف غذاهای چرب مانند کره ، تخم مرغ و ... اکیدا ممنوع
3.
 مصرف مایعات ساده مانند آب و چای بلامانع است
4.نوشیدن 1 لیتر آب قبل از سونوگرافی الزامی است

 
   سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری    با مثانه پر
  بامثانه خالی( برای بررسی بزرگ بودن پروستات در آقایان)
   سونوگرافی داپلر عروق   نیاز به آمادگی خاصی نیست ، تنها توضیح پروسه آزمون برای جلوگیری از ایجاد استرس و اضطراب در بیماران
  سونوگرافی غده ی تیروئید   نیاز به آمادگی خاصی نیست ، تنها توضیح پروسه آزمون برای جلوگیری از ایجاد استرس و اضطراب در بیماران
  سونوگرافی پستان   نیاز به آمادگی خاصی نیست ، تنها توضیح پروسه آزمون برای جلوگیری از ایجاد استرس و اضطراب در بیماران

  
WWW.abadanums.ac.ir