شنبه 9 مرداد 1400  

....

انفورماتیک.

مسئول واحد : مهندس محمد ملک محمدی کارشناس ارشد کامپیوتر نرم افزار
تلفن تماس : 53544802

استقرار و پیاده سازی نظام جامع انفورماتیک سازمان در راستای سیاست های راهبردی، از وظایف اصلی واحد
 IT می باشد. در راستای وظیفه اصلی این واحد، استفاده از تکنولوژی های روز فن آوری اطلاعات که باعث تسریع در استخراج داده ها، شفاف سازی و نیز صحه گذاری بر درستی داده ها می شود و در دستور کار واحد قرار می گیرد.
 ایجاد، حفظ و نگهداری بستر مناسب انجام امور جاری سازمان، با استفاده از فن آوری اطلاعات، یکی دیگر از وظایف واحد IT می باشد. حرکت در جهت تبدیل معیارهای کمی و کیفی به داده ها، در جهت رشد قدرت تصمیم گیری مدیران و در نهایت رسیدن به اهداف عالی سازمان از اولویت های واحد IT  می باشد.

پوزیشن واحد در چارت سازمانی:
واحد
 IT زیر نظر مدیریت بیمارستان انجام وظیفه می نماید.
 
شرح وظایف واحد:
1.رعایت اصل تکریم ارباب رجوع
2.وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی
3.شرکت در جلسات
4.همکاری در انجام برنامه ها و اهداف مرتبط
5.انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق
6. نیازسنجی و استفاده ازتکنولوژی های جدید و مناسب جهت سهولت در انجام امور مربوط به حوزه
 IT
7. انتخاب پیمانکاران مجرب با حسن سابقه و عقد قرارداد با ایشان
8. ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای دانش استفاده از حوزه
 IT در سطوح مختلف سازمانی
9. رابط بین بیمارستان و پیمانکاران مختلف مرتبط با حوزه
 ITدر بیمارستان
10. ایجاد بستر مناسب استفاده از اینترنت به صورتهای بی سیم و با سیم به عنوان ابزاری مهم و کارآمد
11. مدیریت رفع عیب و به روز نگه داشتن سیستم های کامپیوتری مورد استفاده کاربران به صورت تیمی
12. دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه

تعداد نیرو:
تعداد پرسنل این واحد یک نفر می باشد
 . 


عمده فعالیتهای صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات از سال 1392حوزه درمانی
 1. مکانیزاسیون گردش بیمار (workflow)
 1. دستیابی به اطلاعات درمانی بیمار
 1. پرونده الکترونیک و تکمیل آن
 1. سیستم Paces و دسترسی به تصاویر دیجیتال رادیولوژی، سی تی اسکن، بیماران در سیستم HIS به جهت حذف فیلم در مجموعه
 1. درخواست خدمات به صورت الکترونیک و بدون کاغذ
 1. ارائه الکترونیک پاسخ خدمات انجام شده (جواب آزمایشات، گزارش پرتونگاری و...)
 1. تکمیل شرح حال و خلاصه پرونده بیماران (درحال انجام)
 1. نوبت دهی درمانگاهها و سیستم فراخوان
 1. استفاده از سیستم مکانیزه لیبل گذاری در آزمایشگاه به جهت پایین آوردن خطای انسانی
 1. ارتباط مکانیزه بین دستگاههای آزمایشگاه و HIS


  اطلاع رسانی
 1. مانیتورینگ و اطلاع رسانی وضعیت اتاق عمل بیمارستان
 1. مانیتورینگ و اطلاع رسانی وضعیت بیماران بستری در بخشها
 1. مانیتورینگ و اطلاع رسانی وضعیت ترخیص بیماران
 1. کیوسک نوبت دهی مکانیزه درمانگاه
 1. راه‌اندازی وب سایت بیمارستان
 1. استفاده از ابزارهای SMS و Bluetooth (در حال انجام) جهت ارائه اطلاعات به بیماران و پرسنل از جمله ارائه فیش حقوق
 1. استفاده از سیستم barcode و RFID جهت شناسایی بیمار (درحال مطالعه)
 1. استفاده از شبکه پیجر در بیمارستان از طریق تلفن داخلی
 1. سیستم مکانیزه تلفن گویا و صندوق پستی الکترونیکی


  حوزه سخت افزار و نرم‌افزار
 1. ایجاد بستر شبکه  در بخشهای بستری جهت مشاهده تصاویر بیماران (در حال انجام)
 1. استفاده از بستر کابل کشی شبکه ساختار یافته
 1. سیستم مکانیزه کتابخانه
   
  

 
www.abadanums.ac.ir