شنبه 9 مرداد 1400  

....

شیمی درمانی.

سر پرستار بخش خانم حسینی خواه
 
بخش شیمی درمانی
بخش شیمی درمانی دارای 16 تخت (15 تخت بستری و یک تخت ایزوله)  با کادری مجرب به بیماران سرطانی خدمات دهی انجام می نماید. در این بخش بیماران جهت تزریق داروهای شیمی درمانی بصورت سرپایی در شیفت صبح و در آینده نزدیک در شیفت های صبح و عصر مداوا می شوند. تزریق داروها بصورت رایگان انجام می شود. بیماران این بخش توسط آقای دکتر طاهری فوق تخصص آنکولوژی و رایوتراپی ویزیت می شوند
 
 
WWW.abadanums.ac.ir