شنبه 9 مرداد 1400  

....

پزشکان متخصص. 
دکتر محمودی نسب ارتوپد
Orthopedist
اخصائی العظام و المفاصل
دکتر پورصیرفی متخصص گوش و حلق و بینی
Otolaryngologist
اخصائی الانف و الاذن و الحنجره
دکتر پورجونکی متخصص گوش و حلق و بینی
Otolaryngologist
اخصائی الانف و الاذن و الحنجره
دکتر شیرازی متخصص قلب و عروق
Cardiologist
اخصائی القلب و الاورده
دکتر رسولیان جراح مغز و اعصاب
Neurosurgeon
اخصائی جراحه الاعصاب و الدماغ
دکتر اکبری متخصص قلب و عروق
Cardiologist
اخصائی القلب و الاورده
دکترنیک نژاد جراح مغز و اعصاب
Neurosurgeon
اخصائی جراحه الاعصاب و الدماغ
دکتر فقهی متخصص قلب و عروق
Cardiologist
اخصائی القلب و الاورده
دکتر فیروزیان جراح عمومی
General Surgeon
اخصائی الجراحة العامة
دکتر نصیری متخصص قلب و عروق
Cardiologist
اخصائی القلب و الاورده
دکتر نقدی جراح عمومی
General Surgeon
اخصائی الجراحة العامة
دکتر موسوی متخصص زنان و زایمان
Gynecologist
اخصائیه امراض النساء و الولاده
دکتر ضیایی روانپزشک
Psychiatrist
اخصائی امراض العصبیة والنفسیة
دکتر فلاح نژاد متخصص زنان و زایمان
Gynecologist
اخصائیه امراض النساء و الولاده
دکتر ایمانی روانپزشک
Psychiatrist
اخصائی امراض العصبیة والنفسیة
دکتر زندی متخصص زنان و زایمان
Gynecologist
اخصائیه امراض النساء و الولاده
دکتر علویان
جراح عمومی
General Surgeon
اخصائی الجراحة العامة
دکتر حسینی متخصص زنان و زایمان
Gynecologist
اخصائیه امراض النساء و الولاده
دکتر توحیدی جراح عمومی
General Surgeon
اخصائی الجراحة العامة
دکتر نظرپاک متخصص اطفال و نوزادان
pediatrician
اخصائی الاطفال
دکتر سیاوشی متخصص مغز و اعصاب
Neurologist
اخصائی الاعصاب و الدماغ
دکتر ثابت قدم متخصص اطفال و نوزادان
pediatrician
اخصائی الاطفال
دکتر عامری متخصص داخلی
Internist
اخصائی طب الباطنی
دکتر ثابت قدم متخصص اطفال و نوزادان
Pediatrician
اخصائی الاطفال
دکتر خطیب متخصص داخلی
Internist
اخصائی طب الباطنی
دکتر ضیایی متخصص اطفال و نوزادان
pediatrician
اخصائی الاطفال
دکتر حسینی نژاد متخصص داخلی
Internist
اخصائی طب الباطنی
دکتر آرین چشم پزشک
Ophthalmologist
اخصائی طب العیون
دکتر نژاد گشتی متخصص ارولوژی
Urologist
اخصائی الکلی والمسالک البولیة
دکتر لطفی متخصص بیماریهای عفونی
Infectious disease specialist
اخصائی امراض المعدیه
دکتر پورجونکی متخصص گوش و حلق و بینی
Otolaryngologist
اخصائی الانف و الاذن و الحنجره
دکتر مرجانی متخصص بیماریهای عفونی
Infectious disease specialist
اخصائی امراض المعدیه
دکتر خداشناس پوست و مو
Dermatologist
اخصائی أمراض الجلدیة والشعر
آقای کمری کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
Nutritionist
اخصائی التغذیة والتغذیة العلاجیة
خانم مبارکی کارشناس مامایی
-----------------
-----------------
خانم تنگستانی کارشناس گفتار درمانی
----------------
اخصائی أمراض النطق واللغة