شنبه 9 مرداد 1400  

....

درمانگاه.

مسئول درمانگاه سرکار خانم پارسا 

 
جهت دریافت نوبت پزشکان متخصص درمانگاه شهید عسکری فرد ،
 آزمایشگاه ، سی تی اسکن و سونوگرافی
بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر از یک هفته قبل با تماس با شماره های زیر اقدام به دریافت نوبت نمایید 
53542353 (061) 53542252 (061)
53547780 (061) 53542343(061)
 
نوبت دهی اینترنتی هم از طریق سایت Http://nobatkh.abadanums.ac.ir
موبایل اپلیکیشن

http://nobat.abadanums.ac.ir/Home/GetApp?filename=abadan
 

و همچنین با گرفتن کد
USSD نیز میتوانید اقدام به دریافت نوبت کنید :
#3030*6655*

*نوبت دهی فقط بصورت تلفنی و اینترنتی انجام می پذیرد.

*از مراجعه حضوری جهت دریافت نوبت خودداری فرمایید.

 
WWW.abadanums.ac.ir