چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400  

....

بخش ICU2.

مسئول بخش: خانم طیبی
این بخش دارای 6 تخت ویژه جهت ارائه بهینه خدمات ویژه به بیماران می باشد. در این بخش بیماران بدحال نیاز به مراقبت ویژه مانند بیماران در حال کما ، شوک، تحت عمل جراحی مغز، اختلالات حاد متابولیک ,حاد تنفسی و... بستری می گردند. در این بخش بیماران توسط پرستاران دوره دیده و تجهیزات پزشکی پیشرفته همچون: ونتیلاتور، مانیتورینگ قلبی، پمپ
های تزریق سرم و تخت های مجهز به تشک مواج مراقبت های ویژه را دریافت می نمایند.


WWW.abadanums.ac.ir