سه‌شنبه 25 خرداد 1400  

....

..

معرفی مسئول واحد

معاون آموزشی و پژوهشی 
سرکار خانم ساجده موسوی اصل
تحصیلات : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش پرستاری


Deputy Minister of Education and Research
Sajedeh Mousaviasl
Education: Master 
Field of study: Nursing education

معرفی واحد :
واحد معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی ولی عصر(عج) خرمشهر از سال 1396 با هدف آموزشی شدن این مرکز شروع به فعالیت نمود که در اعتباربخشی آموزشی سال 1398 که برای دومین بار توسط ارزیابان وزارتی انجام می گردید امتیاز لازم را جهت این امر کسب نمود .
 
اهداف :
  1. انجام استانداردهای اعتباربخشی آموزشی
  2. ارتقاء کیفی و کمی آموزش و پژوهش
  3. استقرار نظام پایش و ارزشیابی گروه ها
  4. ایجاد و توسعه زیرساخت های آموزشی و پژوهشی در بیمارستان
 
ارتباط با ما :
شماره تماس
061-53544802
داخلی 333
ایمیل : education.valiasr@gmail.com