سه‌شنبه 25 خرداد 1400  

....

..


اساتید هیأت علمی بالینی گروه پزشکی 
رشته نام خانوادگي نام مرتبه علمي رديف
زنان و زایمان زندی نازیلا استادیار 1
زنان و زایمان موسوی مهسان استادیار 2
ارتوپدی محمودی نسب امید استادیار 3
زنان و زایمان فلاح نژاد سمیه استادیار 4
داخلی - خون تواضع محسن استاديار 5
جراحی اعصاب جعفري آرمين استاديار 6
عفونی اسلامي غلامعلي استاديار 7
اطفال خالق جو آرمين استاديار 8
گوش حلق بینی خليلي سيده نفيسه استاديار 9
داخلی خوان زاده عبدالله استاديار 10
جراحی پلاستیک ترمیمی خورشيدي فر عبدالرضا استاديار 11
اطفال دانشي بختيار علي رضا استاديار 12
زنان و زایمان دودانگه الناز استاديار 13
عفونی سلمان زاده رامهرمزي شكراله دانشيار 14
قلب و عروق صحرايي طوبي استاديار 15
روانپزشک ضيائي الهام استاديار 16
ریه ، آسم و آلرژی طالب زاده مهدي استاديار 17
قلب وعروق علاسوند مريم استاديار 18
زنان و زایمان فاتح ريحانه استاديار 19
طب اورژانس فيلي زهره استاديار 20
داخلی- غدد کدخدازاده هدی استاديار 21
عفونی مبارك سارا استاديار 22
فارماکولوژی مجيري فروشاني هدا استاديار 23
داخلی-گوارش مدرس موسوي بهبهاني سيدرضا استاديار 24
آرتریت روماتوئید موفق نوشين استاديار 25
داخلی -گوارش ميري مرضيه استاديار 26
اورولوژی نوري محمد استاديار 27
نورولوژی هاشمي سمانه استاديار 28
بیهوشی هامون پو نادر استادیار 29
 

اساتید هیات علمی علوم پایه
 
نام خانوادگي نام مرتبه علمي رديف
آب سالان فروزان آناتومی 1
جمالان مصطفي آناتومی 2
چم كوري نرگس علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی) 3
خرازي نژاد ابراهيم آناتومی 4
رادمنش عصمت فیزیولوژی 5
سلطاني شهرزاد علوم آزمایشگاهی(انگل شناسی) 6
عادلي پور مريم علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی) 7
عباسي ثمانه (ویروس شناسی علوم آزمایشگاهی 8
قاسمي احسان علوم آزمایشگاهی (میکروب) 9
قاسمي حسن علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی) 10
كريمي سمانه آناتومی (بافت شناسی) 11
گلابي سحر فیزیولوژی 12
نقاش پور مهشيد تغذیه 13
نيازوند فيروزه آناتومی(جنین شناسی) 14
اکبری اکبر علوم آزمایشگاهی (ایمنولوژیست) 15
مذهب جعفری کمیل علوم آزمایشگاهی(انگل شناسی) 16
بهمنی فروزان علوم آزمایشگاهی(هماتولوژی) 17
آزادپور شیما علوم آزمایشگاهی(هماتولوژی) 18
 
 
 
 
 
 
 
 اعضاء هیات علمی گروه پرستاری ، هوشبری و اتاق عمل

                                                                                                                                         
نام خانوادگي نام رشته رديف
ابراهيم زاده منا پرستاری 1
اسدي معصومه اتاق عمل 2
افرا ارغوان پرستاری 3
اكبري نساجي ندا پرستاری 4
الهامي سعيده پرستاری 5
بان مريم هوشبری 6
تارا برزو پرستاری 7
تراب پور طرقي مسعود پرستاری 8
حياتي فرخنده پرستاری 9
حيدري مريم پرستاری 10
سيار سارا پرستاری 11
شفيعي اصل محسن پرستاری 12
صداقت سهيلا پرستاری 13
گرجيان زهرا پرستاری 14
مرادبيگي خديجه پرستاری 15
موسوي اصل ساجده هوشبری 16
موسوي قهفرخي بي بي مطهره پرستاری 17
عریضاوی زهرا پرستاری 18
طاهری نوراله پرستاری 19
همتی پور اکرم پرستاری 20
دراری فاطمه اتاق عمل 21
اسدی حویزیان شهلا هوشبری 22