یکشنبه 24 تیر 1403  

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات.

مسئول واحد: آقای محمد ملک محمدی
ایمیل :bmvakh@gmail.com

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات بیمارستان:

نصب وراه اندازی سیستمهای کامپیوتری بیمارستان
مشارکت درراه اندازی شبکه های کامپیوتری باهماهنگی مرکزITدانشگاه
بازدید دوره ای ازرایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری
انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت باهماهنگی مرکز IT دانشگاه
آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری
پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها با هماهنگی مرکزITدانشگاه
ثبت لیست سخت افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند و ارائهآ ن به مرکزفن آوری اطلاعات
همکاری درنصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود
تهیه برنامه آموزشی برای کارکنان مربوط به واحد خود و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه
همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیتها و سیستمها و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
عیب یابی شبکه  LANواحد مربوطه و رفع عیوب با هماهنگی مرکز IT دانشگاه
نصب و راه اندازی نودهای جدید در واحد مربوطه و نظارت بر اجرای آن
نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال به اینترنت و شبکه با هماهنگی مرکز IT دانشگاه
تست و تأیید طرحهای شبکهLAN  واحد مربوطه
پیگیری علل سخت افزاری بروز اختلال یا قطع اینترنت
بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود درشبکه بیسیم واحد مربوطه
نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوط
کارشناسی فنی در تهیه نرم افزار برای واحد مربوطه وارائه گزارش مکتوب زیر نظرمرکز IT دانشگاه
ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید
کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه
دریافت شماره سریال برای کامپیوترهای جدید خریداری شده برای واحدها و ثبت فایل مشخصات سخت افزاری آنها و اصلاح محل استقرار و کاربر آن درصورت جابجائی، به مرکزآمار و فن آوری
رفع اشکالات کاربران اتوماسیون اداری
نصب واصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مور دنیاز
آموزش کاربران جدید اتوماسیون اداری
مدیریت و پشتیبانی از سیستم HISکه شامل موارد ذیل می گردد:
آموزش استفاده از سیستم به کاربران واحدها
رفع اشکالات کاربران در ثبت اطلاعات
انجام تعاریف سیستم شامل تعریف کاربران، تعریف بیمه ها به همراه جزئیات بیمه ای، تعریف اقدامات و ...
بررسی فرایندهای سیستم و ارائه راهکار مناسب


آدرس وب سایت بیمارستان ولیعصرعج:
https://valiasr.abadanums.ac.ir


abadanums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی آبادان