یکشنبه 24 تیر 1403  

رادیولوژی

رادیولوژی.

مسئول واحد: آقای مومن
تلفن تماس:06153544801-

مشخصات واحد رادیو لوژی :

بخش رادیولوژی دارای قسمتهای مختلف تاریکخانه- اتاق رادیوگرافی- اتاق کنترل و اتاق پذیرش بیمار می باشد.
صبح هر روز دستگاه رادیو گرافی و دستگاه پروسسور را روشن می کنیم تا داروی دستگاه پروسسورگرم و به دمای دلخواه برسد.
برق دستگاه رادیو گرافی (رادیو لوژی) دارای کلید مرکزی است که در تابلوی برق نزدیک پنل کنترل واقع در اتاق کنترل است.
- اولین مرحله باید برق دستگاه را از کلید مرکزی برقرار باشد.
-مرحله دوم روشن کردن دستگاه  با کلید روشن / خاموش است که معمولا در سمت چپ پنل کنترل میباشد.
مرحله سوم  قبل از ورود بیمار به داخل اتاق رادیوگرافی ، دربهای اتاق را بسته و چند اکسپوز با شرایط MAS ، KV  پایین انجام میدهیم تا د ستگاه آماده انجام رادیوگرافی با شرایط مختلف شود .
بعد ازپذیرش بیمار:
رادیوگرافی بیمار از نظر ایستاده  -  خوابیده و ..... معلوم میشود که باید کلید آن را تعیین و استفاده نماییم
بسته به چاق یا لاغر بودن بیمار و عضو مورد نظر MA ،  KV  و زمان را انتخاب میکنیم .
داخل اتاق رادیوگرافی کاست را زیر موضع مورد نظر قرار داده و دستگاه را طوری تنظیم میکنیم که بتوان با حداقل تابشی  و کوچکترین میدان تابش که بتوان عضو را به طور کامل و در پوزیشن مورد نظر معالج رادیوگرافی کنیم.
بعد از تنظیم دستگاه کاست نزد بیمار و بعد از اطمینان از بسته بودن دربها و پنجره ها منتهی به اتاق رادیوگرافی با شاسی  اکسپوز را فشار میدهیم تا اشعه به عضو و کاست تابیده شود.

- بعد  از آن کاست را به در آورده و بیمار را به بیرون از اتاق راهنمایی میکنیم.
- کاست را در تاریکی تاریکخانه باز می کنیم و فیلم داخل کاست را بعد از ثبت نام بیمار با فیلم رایتر به داخل دستگاه پروسسور که از قبل روشن کرده ایم می اندازیم تا ظاهرشود بعد از ظهور فیلم در صورت مثبت بودن کنترل کیفی آن در داخل پاکت قرار داده و تحویل بیمار قرار می دهیم.
دستگاه ظهور و ثبوت  :
این دستگاه از سه تانک تشکیل شده است
تانک اول داروی ظهور: غلطکهای این تانک با رنگ قرمز مشخص می شود در این تانک داروی ظهورقرار دارد که جنس آن باز است.
تانک دوم داروی ثبوت می باشد: با رنگ آبی مشخص می شود و الیسه می باشد.
تانک سوم آب دستگاه میباشد که معمولا هر سه روز یکبار باید آب دستگاه عوض شود.
دستگاه بوسیله دکمه of-on روشن می شود پس از 15 دقیقه گرم شدن دارو دستگاه آماده کار می باشد.
دستگاه دیجیتال
دستگاه پرینتر
دستگاه هر 20روز یکبار باید سرویس کامل شود و داروی دستگاه عوض شود.
نحوه سرویس دستگاه:
ابتدا دستگاه را خاموش کرده سرپوش دستگاه را برداشته غلتکها را در آورده داروی موجود در تانکهای دستگاه(بوسیله دکمه های پایین دستگاه) کاملا تخلیه می شود سپس تانکها و غلتکها کاملا شسته می شود دارو در تانکها درست می شود مقداری در تانک زیر دستگاه نگهداری می شود.
دارو را طبق دستور العمل داخل کارتن دستور العمل داخل کارتن آماده می کنیم تانکها را از دارو پر کرده تانک آخر را از آب پر می کنیم سپس غلتکها را در محل خودشان قرار داده و دستگاه را روشن می کنیم بعد از 15 دقیقه دستگاه آماده فعالیت می باشد.

آدرس وب سایت بیمارستان ولیعصرعج
:
https://valiasr.abadanums.ac.ir


abadanums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی آبادان