یکشنبه 24 تیر 1403  

آموزش به بیمار

آموزش به بیمار در بیمارستان ولیعصرعج.مسئول آموزش به بیمار: سرکار خانم طیبی
تلفن تماس: 06153544801

مقدمه
 
یکی از چالش های نظام سلامت در سراسر جهان ،افزایش بار ناشی از سالمندی ،بیماری های مزمن و غیر واگیر و صعب العلاج است که به دلایلی نظیر افزایش طول عمر ،تغییر سبک زندگی مردم همراه با افزایش مواجهه با بسیاری از عوامل خطر ایجاد گردیده اند.
بیماری های قلبی و عروقی ،بیماری های مزمن ریوی ،سکته و دیابت نوع 2 علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در جهان و ایران را تشکیل می دهد که انتظار می رود با گسترش شهرنشینی و شیوه زندگی صنعتی و نیز تغییر هرم سنی و پیر شدن جمعیت در آینده ای نزدیک بر شیوع این بیماری ها افزوده گردد.

با عنایت به پیامد ها ی ابتلا به بیماری های مزمن و تبعات و چالش های ناشی از ان ،توجه به مدیریت موثر این بیماری ها ضرورت دارد که یکی از مهم ترین این راهبرد ها ،آموزش به بیمار و خانواده و پیگیری بیماران مبتلا پس از ترخیص  تلقی می شود.

از مهم ترین چالش های پیش روی بیماران مبتلا به بیماری هلی صعب العلاج پس از ترخیص ،عدم تبعیت از درمان ،سواد سلامت پایین ،عدم مشارکت مراقبین خانگی در مراقبت از بیمار ،نارسایی نظام پیگیری پس از ترخیص ،انگیزه ناکافی جهت تداوم  درمان  می باشد.
لذا رفع چالش های مذکور به ویژه آموزش به بیمار و خانواده در خصوص نحوه مدیریت بیماری در منزل، پیگیری بیماران پس از ترخیص و حصول اطمینان از تبعیت بیمار از دستورات توصیه شده ، ضرورت ایجاد ساز و کاری به منظور آموزش به بیمار وپیگیری وی پس از ترخیص را مطرح می نماید.

در پاسخ به این نیاز درک شده تاسیس واحد پرستاری آموزش و پیگیر بیمار به عنوان یکی لز برنامه های معاونت پرستاری در نظر گرفته شده است

هددف از تاسیس این واحد :

،ارتقای سطح سلامت ،پیشگیری در سطوح مختلف و بهبود رفتار های مرتبط با سلامت در جهت دستیابی به بالاترین سطح سلامتی ممکن و استقلال در خود مراقبتی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان و خانواده آنها می باشد..


آدرس وب سایت بیمارستان ولیعصرعج:
https://valiasr.abadanums.ac.ir


abadanums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی آبادان