پنجشنبه 9 بهمن 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اخبار
جمع آوری و ارسال کپسول های اطفاء حریق به اداره آتشنشانی

صبح امروز انجام شد

صبح امروز کپسول های اطفاء حریق بیمارستان جهت شارژ مجدد و معاینه فنی جمع آوری و به اداره آتشنشانی شهرستان ارسال گردید.
شارژ کپسول ها بر اساس پروتکل های ایمنی هر شش ماه یکبار، قبل از سررسید تاریخ انقضاء، در دو نوبت جداگانه  صورت می گیرد.


www.abadanums.ac.ir


 
بيشتر